AF

AR

BE

BG

BN

BS

CA

CS

DE

EL

EM

EN

EO

ES

ET

FA

FI

FR

HE

HR

HU

ID

IT

JA

KA

KK

KN

KO

LT

LV

MR

NL

NN

PA

PL

PT

PX

RO

RU

SK

SR

SQ

SV

UK

TR

VI

ZH

Çin dili

Çince dünyada en çok konuşanı olan dildir. Tek bir Çin dili ama yoktur. Birçok Çin dili mevcuttur. Bunların hepsi Sinotibetic dillere aittirler. Yaklaşık 1,3 milyar insan Çince konuşmaktadır. Bunların birçoğu Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan’da yaşamaktadırlar. Çin dilli azınlıklarla olan birçok ülke de var. En yoğun olan Çin dili Yüksek Çincedir. Bu standart haline gelen Yüksek Çinceye, Mandarin denir. Çin Halk Cumhuriyetin resmi dili Mandarin'dir. Diğer Çin diller sadece bir şive olarak nitelendirilmektedirler. Tayvan ve Singapur’da da Mandarin konuşulmaktadır. Mandarin dili 850 milyon insanın ana dilidir. Ama hemen hemen her Çince bilen insanlar tarafından anlaşılmaktadır. Bundan dolayı değişik şivelere sahip olan insanlar Mandarini anlaşma aracı olarak kullanmaktadırlar. Tüm Çinlilerin tek bir yazım dili vardır. Çin yazısı 4000 - 5000 yaşındadır. Böylece Çince, en uzun edebi geleneğine sahiptir. Asya’nın başka kültürleri de Çin yazısını alarak kullanmaktadırlar. Çin yazı karakterleri alfabetik sistemlerden daha zordur. Konuşulan Çince ama bu kadar karışık değildir. Grameri gayet çabuk öğrenilebiliyor. Bundan dolayı öğrenenler yakın zamanda ilerleme sağlarlar. Ve hep daha çok insan Çince öğrenmek istiyor! Yabancı dil olarak gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Artık her yerde Çince kursları vardır. Siz de cesaret edin! Çince geleceğin dili olacaktır…

text before next text

© Copyright Goethe Verlag GmbH 2020. All rights reserved.