AF

AR

BE

BG

BN

BS

CA

CS

DE

EL

EM

EN

EO

ES

ET

FA

FI

FR

HE

HR

HU

ID

IT

JA

KA

KK

KN

KO

LT

LV

MR

NL

NN

PA

PL

PT

PX

RO

RU

SK

SR

SQ

SV

UK

TR

VI

ZH

ბრმები მეტყველებას უფრო ეფექტიანად ამუშავებენ

ადამიანებს, რომლებიც ვერ ხედავენ, უკეთ ესმით. ამის გამო მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში უფრო ადვილად შეუძლიათ გადაადგილება. მაგრამ ბრმა ადამიანებს ასევე უკეთ შეუძლიათ მეტყველების დამუშავება! ამ დასკვნამდე უამრავი სამეცნიერო კვლევა მივიდა. მკვლევარები ექსპერიმენტის მონაწილეებს ჩანაწერებს ასმენინებდნენ. შემდეგ მეტყველების სისწრაფე მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ამის მიუხედავად, ექსპერიმენტის ბრმა მონაწილეებისთვის ჩანაწერი მაინც გასაგები იყო. ექსპერიმენტის თვალხილული მონაწილეებისთვის, მეორეს მხრივ, ძნელად გასაგები იყო. ლაპარაკის ტემპი მათთვის ძალიან მაღალი იყო. იგივე შედეგებამდე მივიდა მეორე ექსპერიმენტი. ექსპერიმენტის თვალხილული და ბრმა მონაწილეები სხვადასხვა წინადადებებს უსმენდნენ. თითოეული წინადადების ნაწილი შეცვლილი იყო. ბოლო სიტყვა ჩანაცვლებული იყო უაზრო სიტყვით. ექსპერიმენტის მონაწილეებს უნდა შეეფასებინათ წინადადებები. მათ უნდა გადაეწყვიტათ წინადადებები აზრიანი იყო, თუ უაზრო. სანამ ისინი წინადადებებზე მუშაობდნენ, ხდებოდა მათი ტვინის გაანალიზება. მკვლევარებმა ტვინის გარკვეული ტალღები გაზომეს. ამ პროცესში მათ შეეძლოთ დაენახათ, თუ რამდენად სწრაფად წყვეტდა ტვინიამოცანას. ექსპერიმენტის ბრმა მონაწილეებში გარკვეული სიგნალი ძალიან სწრაფად გამოჩნდა. ეს სიგნალი მიუთითებს, რომ წინადადება გაანალიზდა. თვალხილულ მონაწილეებში ეს სიგნალი გაცილებით გვიან გამოჩნდა. რატომ ამუშავებენ ბრმები მეტყველებას უფრო სწრაფად, ჯერჯერობით უცნობია. მაგრამ მეცნიერებს აქვთ თეორია. მათი აზრით, ბრმების ტვინი ინტენსიურად იყენებს ტვინის გარკვეულ უბანს. ეს ის უბანია, რომლითაც თვალხილული ადამიანები ვიზუალურ სტიმულებს ამუშავებენ. ეს უბანი ბრმა ადამიანებში მხედველობისთვის არ გამოიყენება. ასე რომ, ის "თავისუფალია" სხვა დავალებების შესასრულებლად. ამიტომ ბრმებს მეტი საშუალება აქვთ მეტყველების გასაანალიზებლად.

text before next text

© Copyright Goethe Verlag GmbH 2020. All rights reserved.