AF

AR

BE

BG

BN

BS

CA

CS

DE

EL

EM

EN

EO

ES

ET

FA

FI

FR

HE

HR

HU

ID

IT

JA

KA

KK

KN

KO

LT

LV

MR

NL

NN

PA

PL

PT

PX

RO

RU

SK

SR

SQ

SV

UK

TR

VI

ZH

სხეული ლაპარაკზე რეაგირებს

მეტყველების დამუშავება ჩვენს ტვინში ხდება. როდესაც ვუსმენთ, ან ვკითხულობთ, ჩვენი ტვინი აქტიურია. ეს სხვადასხვა მეთოდით შეიძლება გაიზომოს. მაგრამ ლინგვისტურ სტიმულებზე მარტო ჩვენი ტვინი არ რეაგირებს. უახლესმა კვლევებმა უჩვენა, რომ მეტყველება ასევე ჩვენს სხეულს ააქტიურებს. ჩვენი სხეული მუშაობს, როდესაც ესმის გარკვეული სიტყვები, ან როდესაც კითხულობს მათ. გარდა ამისა, სიტყვები, რომლებიც ფიზიკურ რეაქციებს აღწერენ. ამის კარგი მაგალითთა სიტყვა ღიმილი. როდესაც ამ სიტყვას ვკითხულობთ, ჩვენს "ღიმილის კუნთებს" ვამოძრავებთ. გაზომვადი ეფექტი უარყოფით სიტყვებსაც აქვთ. ამის მაგალითია სიტყვა ტკივილი. როდესაც ამ სიტყვას ვკითხულობთ, ჩვენი სხეული ამჟღავნებს ტკივილის მკაფიო რეაქციას. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვაკეთებთ იმის იმიტაციას, რასაც ვკითხულობთ, ან რაც გვესმის. რა უფრო მკაფიოა მეტყველება, მით უფრო მეტად ვრეაგირებთ მასზე. ამის შედეგად ზუსტ აღწერილობას ძლიერი რეაქცია მოყვება. სხეულის აქტივობა გაზომილი იყო კვლევისთვის. ექსპერიმენტის მონაწილეებს უჩვენეს სხვადასხვა სიტყვები. ეს იყო დადებითი და უარყოფით მნიშვნელობის მქონე სიტყვები. ტესტის მიმდინარეობისას ექსპერიმენტის მონაწილეების სახის გამომეტყველებები იცვლებოდა. ტუჩების და შუბლის მოძრაობები სხვადასხვანაირი იყო. ეს ამტკიცებს, რომ მეტყველებას ძლიერი გავლენა აქვს ჩვენზე. სიტყვები უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ კომუნიკაციის საშუალება. ჩვენს ტვინს მეტყველება სხეულის ენაში გადაჰყავს. თუ როგორ ხდება ეს, ჯერჯერობით დაუდგენელია. შესაძლებელია, რომ ამ კვლევის დასკვნებს შემდგომი შედეგები ჰქონდეს. ექიმები განიხილავენ, თუ როგორ უმკურნალონ პაციენტებს ყველაზე უკეთ. რადგან ბევრი ავადმყოფ ადამიანს მკურნალობის გრძელი კურსი სჭირდება. და ამ პროცესში ბევრი ლაპარაკის საჭირო...

text before next text

© Copyright Goethe Verlag GmbH 2020. All rights reserved.