egypt
AR
belarus
BE
bulgaria
BG
bangladesh
BN
bosnia
BS
spain
CA
czech_republic
CS
germany
DE
greece
EL
usa
EM
great_britain
EN
esperanto
EO
spain
ES
estonia
ET
iran
FA
finnland
FI
france
FR
israel
HE
croatia
HR
hungary
HU
indonesia
ID
italy
IT
japan
JA
georgia
KA
india
KN
south_korea
KO
lithuania
LT
latvia
LV
india
MR
netherlands
NL
norway
NN
india
PA
poland
PL
portugal
PT
brazil
PX
romania
RO
russia
RU
slovakia
SK
serbia
SR
sweden
SV
ukraine
UK
vietnam
VI
china
ZH

‫زبان های کریول (مخلوط)‬

‫آیا می دانستید که در مناطق اقیانوس آرام جنوبی هم به آلمانی صحبت می شود؟‬ ‫این واقعا درست است!‬ ‫در بخش هایی از پاپوآ گینه نو و استرالیا، مردم به آلمانی ما صحبت می کنند. ‬ ‫این یک زبان مخلوط است.‬ ‫زبان های کریول در هنگام تداخل زبان بوجود می آیند.‬ ‫یعنی زمانی که چندین زبان مختلف با هم روبرو می شوند.‬ ‫در حال حاضر، بسیاری از زبان های کریول تقریبا منقرض شده اند.‬ ‫اما هنوز 15 میلیون نفر در سراسر جهان به این زبان صحبت می کنند.‬ ‫زبان های کریول همیشه زبان های بومی هستند.‬ ‫این زبان با زبان پیجین متفاوت است.‬ ‫زبان پیجین اشکال بسیار ساده شده کلام است.‬ ‫این زبان ها برای ارتباط های بسیار ساده مناسب هستند.‬ ‫اکثر زبان های کریول در دوران استعمار ایجاد شده اند.‬ ‫بنابراین، مبنای زبان کریول اغلب زبان های اروپایی است.‬ ‫یکی از مشخصه های زبان کریول واژگان محدود آن است.‬ ‫زبان کریول آواهای مخصوص به خود را دارد.‬ ‫دستور زبان زبان کریول کاملا ساده شده است.‬ ‫قواعد پیچیده دستور زبان به راحتی توسّط مگویائیین نادیده گرفته می شود.‬ ‫هر زبان کریول جزء مهمی از هویت ملّی است.‬ ‫در نتیجه، آثار ادبی فراوانی به زبان کریول نوشته شده است.‬ ‫زبان کریول به ویژه برای زبانشناسان جالب است.‬ ‫علّت توّجه این است که این زبا ن ها نشان می دهند که چگونه یک زبان متولّد میشود و سپس می میرد.‬ ‫بنابراین تکامل زبان را می توان در زبان کریول مورد مطالعه قرار داد.‬ ‫این زبان ها همچنین ثابت می کنند که زبان ها می توانند تغییر کنند و انطباق پذیر باشند.‬ ‫تحقیق در زبان کریول، کریولوژی یا کریولیستیک نامیده می شود.‬ ‫یکی از معروف ترین جملات در زبان کریول از جامائیکا می آید.‬ ‫باب مارلی آن را در جهان معروف ساخت- آن را می دانید؟‬ ‫بدون زن، بدون فریاد! (= نه، زن، گریه نکن!)‬

text before next text

© Copyright Goethe Verlag GmbH 2015. All rights reserved.